Kancelaria Prawna
Prawa Międzynarodowego
Paluch i Wspólnicy Sp.Kom.

ul. Floriańska 15/4
31-019 Kraków

tel. 012-429-12-10
fax. 012-422-80-36

FORMY ROZLICZEŃ

Kancelaria KPPM świadczy usługi prawne na bazie stawek godzinowych lub miesięcznego ryczałtu, w zależności od potrzeb lub wyboru Klientów.

Faktury - do których zawsze zostaje dołączony szczegłowy opis czynności wykonanych przez Kancelarię wraz ze specyfikacją godzin - wystawiane są w systemie miesięcznym, bądź po zakończeniu poszczególnych etapów zlecenia, umożliwiając tym samym Klientom weryfikację działań Kancelarii.

W odniesieniu do indywidualnych zleceń udzielanych na podstawie umowy Kancelaria może uzgodnić wynagrodzenie ryczałtowe określone procentowo lub kwotowo, którego wysokość uzależniona będzie od przedmiotu zlecenia (succes fee).
© 2008 Kancelaria Prawna Prawa Międzynarodowego Paluch i Wspólnicy Sp.Kom.