Kancelaria Prawna
Prawa Międzynarodowego
Paluch i Wspólnicy Sp.Kom.

ul. Floriańska 15/4
31-019 Kraków

tel. 012-429-12-10
fax. 012-422-80-36

O KANCELARII

Kancelaria Prawna Prawa Międzynarodowego Paluch i Wspólnicy Spółka Komandytowa (KPPM), kierowana przez radcę prawnego Piotra Palucha, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej dużych i średnich podmiotów gospodarczych. Kancelaria posiada biura w Krakowie oraz Warszawie, zaś działalnością obejmuje teren całego kraju.

Podstawowym kierunkiem działalności Kancelarii KPPM jest doradztwo i reprezentacja sądowa oraz pozasądowa Klientów w zakresie spraw związanych z obrotem cywilnym, w szczególności z obrotem gospodarczym.

Do grona Klientów Kancelarii KPPM należą instytucje i przedsiebiorstwa, o zróżnicowanych formach prawnych, działające w rozmaitych branżach.

Kancelaria KPPM świadczy usługi na rzecz polskich przedsiebiorstw w związku
z prowadzoną przez nie działalnością w kraju i za granicą, jak równieą reprezentuje przedsiębiorstwa zagraniczne działające na terenie Polski.

Szczególnie bogate doświadczenie Kancelaria KPPM posiada w zakresie wprowadzania na rynek polski podmiotów zagranicznych oraz obsługi przedsięwzięć typu joint-venture, jak również kompleksowej obsługi inwestycji rzeczowych ( ze szczególnym uwzglednieniem szeroko rozumianego obrotu nieruchomościami) oraz kapitałowych (w tym w szczególności powoływania i przekształcania spółek prawa handlowego).

Kancelaria KPPM prowadzi obsługę prawną Klientów w następujących językach:
  • polskim
  • angielskim
  • niemieckim
  • francuskim
Kancelaria KPPM świadczy pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego i gospodarczego, zapewniając w zaleśności od potrzeb - kooperację ze specjalistami z dziedzin pokrewnych (notariusze, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, rzeczoznawcy majątkowi, doradcy inwestycyjni etc.).

W 2006 roku radca prawny Piotr Paluch otrzymał nominację na stanowisko Konsula Honorowego Republiki Estonii w Polsce na teren województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego.